Akutmottagare under fredagsbön

Publicerad: 2010-07-29
Författare: al-Ladjnah ad-Dâ’imah
Källa: Fatâwâ al-Ladjnah ad-Dâ’imah (17054)

Fråga: Jag är en manlig sjuksköterska på ett sjukhus och håller i akutmottagningen. På fredagar är jag ensam med läkaren. Är jag ålagd att be fredagsbönen sett till att akutmottagningen tar emot drabbade dygnet runt?

Svar: Om du arbetar på sjukhuset och man är i behov av din närvaro under fredagsbönen i väntan på akuta fall, så är det tillåtet för dig att stanna kvar på sjukhuset. På så sätt är du ursäktad från fredagsbönen varför du istället ska be Dhuhr fyra Raka´ât.

´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh
´Abdullâh al-Ghudayyân
Sâlih al-Fawzân
Bakr Abû Zayd