Aktier och allmosa på dem

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/195-197)

Fråga: Vad är domen för att ha aktier i företag? Vad är domen för att låna pengar för att köpa aktier? Betalas allmosa på aktier?

Svar: Aktier i företag är en diskutabel fråga. Jag hör hur de lägger in sina pengar i utländska banker, eller så när som utländska, där ränta förekommer. Om det stämmer är det förbjudet och en stor synd att ha aktier i dem. Ty ränta hör till de större synderna. Skulle företagen inte vara på det viset och inga andra synder finns med i bilden, är det tillåtet att ha aktier i dem.

Lån för aktieköp är bara en dumhet, oavsett om lånet är lovligt eller räntelån. Lånetagaren vet ju inte om han kommer att kunna betala tillbaka lånet. Hur kan han distrahera sitt samvete med ett sådant lån? Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ

“Och låt dem som inte har möjlighet att ingå äktenskap leva i avhållsamhet till dess Allâh i Sin nåd drar försorg om dem.”1

Han befallde dem inte att ta lån, trots att giftermål är ett större behov än mycken egendom. Inte heller bad profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ungdomarna som inte kunde gifta sig att ta lån, inte heller mannen som kunde inte ens hitta en järnring till brudgåva. Med andra ord rekommenderar religionen inte lån. Därför ska personen som bryr sig om sin religion och sitt rykte akta sig för skulder.

Beträffande allmosor på aktier, renas aktieägarens samvete om myndigheterna drar automatiskt allmosa från hans aktier. Annars får han själv uppskatta deras årliga värde och betala 2.5% på det. Om syftet med aktierna är handel vill säga. Allmosa betalas nämligen inte på investeringar förutom om vinsten är i form av pengar samt att pengarna har uppnått den åliggande summan ett helt år.

124:33