Aktier i räntebanker

Fråga: Hur lyder domen för att ha aktier i banker som handlar med räntor. Inom en snar framtid kommer Riyâdh-banken att lägga ut aktier. De kommer att sälja dem för etthundra SAR och efter ett par veckor kommer aktieägaren kunna sälja dem för tusentals SAR. Hur lyder domen för denna handling?

Svar: Svaret finns i frågan. Frågeställaren sade ”banker som handlar med räntor”. Så länge de handlar med räntor är det inte tillåtet att ha aktier i dem. Om en person har aktier i räntebanker, betyder det att han tar ränta från dem. Skulle han dock inte göra det, har han ändå hjälpt dem att handla med räntor. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade den som handlar med räntor, betalar dem, bevittnar dem och skriver ned dem. Han förbannade alltså både den som tar räntor och dem som hjälper någon annan med det.

Så länge det rör sig om banker med räntor i, är det varken tillåtet att ha aktier i dem eller att köpa aktier från dem. Faktum är att man är ålagd att hålla sig borta från dem och istället söka uppehälle från tillåtna källor – och lov och pris tillkommer Allâh.