Akta er för den som kallar till karaktärer men inte till Tawhîd

Fråga: Det finns folk som fördömer studenter som studerar böcker inom trosläran och Tawhîd och undrar varför de inte studerar Qur’ânen istället. När jag sade till personen att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade att Khawâridj läser Qur’ânen utan att den går igenom deras halsar därför att deras lära opponerar sig Qur’ânen, fördömde han mig och sade att först skall Qur’ânen studeras och sedan allting annat. Stämmer det?

Svar: Har inte de som läser Tawhîd-böckerna läst Qur’ânen? Ingen läser kunskapsenliga böcker innan han har läst Qur’ânen. Personen har något emot Tawhîd-böckerna. Det finns folk som är mot Tawhîd-böckerna och säger att folk skall kallas till karaktärer och annat. De säger att Tawhîd splittrar människorna och att man skall låta människorna tro som de gör för att enas och inte splittras. Detta sägs och cirkulerar nu. Akta er för sådant!