Akta dig för folk och böcker som sprider tvivel

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Taysîr-ul-Karîm, sid. 503

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

فَلاَ يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى

“Låt därför ingen som förnekar den och som följer sitt eget sinne, rubba dig i din tro på den – annars störtar du dig i fördärvet.”1

Låt inte den som hädar Stundens infall locka och distrahera dig från tron på den och dess avlöning och handling inför den. Han betvivlar den och sprider tvivel kring den, disputerar falskt om den och delar misstro om den – och han gör det utav lust. Hans mål är inte att nå sanningen. Han drivs bara av sin lust. Akta dig för att lyssna till sådana personer eller för att acceptera något av deras ord och handlingar som lockar från tron på Stunden och strävning inför den. Allâh (ta´âlâ) varnar för dessa människor eftersom deras vilseledning och lurendrejeri hör till det farligaste som finns för den troende. Vad som gör det än farligare är att människan dras naturligt till liknelse och tar efter sin egen art.

Häri finns en varnande anvisning för alla som kallar till osanning och läsning av böcker som innehåller osanning.

120:16