Akta dig för brottslingar

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Bahdjat-ul-Abrâr, sid. 97

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Påskynda begravningen. Om personen var rättfärdig, så är det bra och då lämnar ni över honom till det, och om han inte var det, så är det ont och då skall ni ta bort honom från era halsar.”1

Hadîthen påbjuder dig att värna om din muslimske broder, oavsett om han är död eller levande, och att du skyndar till det som gynnar honom i jordelivet och efterlivet. Samtidigt påbjuder hadîthen också distansering från allt som leder till ondska och avstånd från brottslingar, inklusive i sådana fall där människan prövas med att blandas med dem.

1al-Bukhârî (1315) och Muslim (944).