Åkallan på persiska

527 – Yahyâ bin Sa´îd. Han framförde flera saker från oss däribland:

”Jag frågade Abû ´Abdillâh om en man som inte kan arabiska får åkalla Allâh på persiska när han ber. Han svarade: ”Nej.”