Åkallan innan Taslîm och Dhikr efter Taslîm

Det är lämpligt att tillbe Allâh innan bönen avslutas. Så är inte fallet efter att bönen har avslutats. Efter bönen är det lämpligt att läsa Dhikr och hylla Allâh.

Vad beträffar att ta upp händerna i samband med åkallan, så har det nämnts i många autentiska hadîther.

Vad beträffar att stryka händerna efter åkallan, så finns det två hadîther om det, men de utgör inget bevis.

Det är inte rekommenderat att läsa kapitlet al-Ikhlâs tre gånger efter att ha läst ut Qur’ânen. Han skall läsa som det står i Qur’ânen utan att läsa kapitlet separat. Den som rekommenderar att läsa al-Fâtihah eller slutet av al-Baqarah har gjort fel enligt alla lärda ehuru det finns Hanâbilah och andra som har den åsikten.