Åkallan efter utläst Qur’ân

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/299)

423 – Jag frågade min fader om åkallan efter utläst Qur’ân. Han svarade:

Efter att Anas hade läst ut Qur’ânen, brukade han samla sin familj.”

424 – Min fader sade:

När al-Mu´tamir bin Sulaymân var på väg att läsa ut Qur’ânen, samlade han ihop en grupp för att åkalla.”

Det vill säga efter Qur’ânen lästs ut.