Åkallan efter bön

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (32 B)

Fråga: Vad är domen för åkallan efter bön?

Svar: Om åkallan i frågan åsyftar kompensation av brister i bönen, så är handlingen föreskriven. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade säga efter bön:

أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله

”Jag ber Allâh om förlåtelse, jag ber Allâh om förlåtelse, jag ber Allâh om förlåtelse.”

Annars är det bäst att läsa all annan åkallan i bönen innan Taslîm. ´Abdullâh bin Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

och sedan får han be om vad han vill.”1

Det är inte lämpligt att åkalla direkt efter avslutad bön. Det ska du göra medan du befinner dig framför Allâh och tillber Honom. Sålunda brukade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte åkalla efter bön frånsett som sagt i kompenserande syfte. Mig veterligen brukade han inte åkalla efter bön, vare sig efter obligatorisk eller rekommenderad, bortsett från ett fall då Quraysh hedningar besvärat honom medan han var i Sudjûd vid Ka´bah. Efter bönen tog han upp händerna och bad mot dem. Det kan tyckas – och Allâh vet bättre – att han gjorde så för att förarga och skrämma dem. Ty om han hade bett mot dem i bönen, skulle de inte vetat om det. Alltså hade den åkallan en orsak och Allâh vet bättre.

1al-Bukhârî och Muslim.