Åkalla för den döde det profeten åkallade för den döde

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (47)

Fråga: Är det Sunnah att dra ut på åkallan för den döde i samband med begravningsbönen och efter begravningen?

Svar: Det är inte Sunnah att dra ut på åkallan för den döde. Vad som är Sunnah är att säga det som sades av sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vi ska inte fatta tycke för något eller innovera något på egen hand.