Åkalla din Herre liksom profeten åkallade Honom

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 152

När vissa bland Salaf hörde en man åkalla Allâh i form av ’O Mäster (يا سيدي)!’ sade de:

”Säg inte så. Säg ’O Herre (يا رب)!”

Ty det är fel att avvika från föreskrivna formuleringar ehuru vissa människor tycker att egna formuleringar låter tyngre. Många människor har prövats med det. De avviker från föreskrivna böner till förmån för otyglade, rimmande böner. Vissa kan till och med bestå av förbjudna betydelser. Därför råder jag dem att inte avvika från föreskrivna böner frånsett vid särskilda behov där den bedjande vill åkalla sin Herre om något speciellt. Det är en annan sak. Rimmande, långa och grundlösa böner är alltså i motsats till vad människan ska åkalla sin Herre (´azza wa djall) med.