´Â’ishahs revolt är inget bevis

Vissa människor säger att ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) gjorde uppror mot ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) och att vi ursäktar henne för att det var hennes tolkning. Därefter frågar de oss varför vi inte ursäktar dem för samma sak när de fördömer makthavarna offentligt och skriver manifest.

Svaret är att ´Â’ishah är din moder. Om du kritiserar henne så har du varit dålig mot henne. ´Â’ishah hade flera följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum) med sig som höll med henne. Vår status är inte som följeslagarnas (radhiya Allâhu ´anhum) status så att vi skall göra samma sak som de. Därför förbjöd imamerna att man över huvud taget talar om vad som hände följeslagarna sinsemellan. Poeten sade:

Vi tiger om det som hände mellan följeslagarna

det skedde endast utav Idjtihâd

Inte heller argumenterar vi med det som har hänt. Vi har hadîther från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det råder inga tvivel om att ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) och hans anhängare var närmare sanningen än de som gjorde uppror med ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ).

Varken ´Â’ishahs eller någon annan följeslagares (radhiya Allâhu ´anhum) handling utgör ett bevis. Beviset är Qur’ânen och Sunnah. Därtill är analogin i frågan ogiltig eftersom den är ett argumentationsfel.

Om någon undrar ifall hadîtherna om Khawâridj kan tillämpas på henne, så är det just därför som imamerna säger att vi skall tiga om det som har skett mellan följeslagarna. Den som är Khâridjî enligt Qur’ânen och Sunnah är en Khâridjî. Men i den här frågan är vi ålagda att tiga och säga att hon gjorde sin tolkning och förfelade precis som hon har tolkat andra frågor.

Måhända säger någon att vissa följeslagare och Salaf gjorde uppror och trots det bekämpade de inte varandra och inte heller gjorde de Tabdî´ på varandra; ursäktas personen som gör sin egen tolkning? Svaret är att det inte är tillåtet oavsett vem som revolterade. Vår referens är Allâhs skrift och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.