´Â’ishah var nio år när hon gifte sig med Allâhs profet och sändebud

Fråga: Vissa kallare säger att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gifte sig inte alls med ´Â’ishah när hon var nio år. Stämmer det?

Svar: Vad vet han att han inte gifte sig med henne? Det har bekräftats i den autentiska hadîthen att han gifte sig med henne när hon var sex år och att de flyttade ihop när hon var nio år. Detta är bekräftat i den autentiska hadîthen. Om han har någon annan hadîth utöver den i Muslims ”as-Sahîh” får han visa den för oss.