´Â’ishah – profetens fru i paradiset

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (3/368)

Allâh (´azza wa djall) sade:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

De dåliga kvinnorna är för de dåliga männen och de dåliga männen för de dåliga kvinnorna, liksom de goda kvinnorna är för de goda männen och de goda männen för de goda kvinnorna. De är oskyldiga till vad de påstår om dem, de skall få förlåtelse för sina synder och en frikostig belöning.”1

Ibn ´Abbâs sade:

Dåliga ord är för de dåliga männen och dåliga män är för de dåliga orden. Goda ord är för de goda männen och goda män är för de goda orden. Versen uppenbarades i samband med ´Â’ishah och dem som hittade på lögnen.”

Detsamma rapporteras från Mudjâhid, ´Atâ’, Sa´îd bin Djubayr, ash-Sha´bî, al-Hasan bin Abîl-Hasan al-Basrî, Habîb bin Abî Thâbit och adh-Dhahhâk. Åsikten valdes också av Ibn Djarîr. Förklaringen handlar om att fula ord passar fula människor bättre och att fina ord passar fina människor bättre. Så lögnen hycklarna hittade på om ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anh) passar dem bättre, medan hon är bättre lämpad för oskuld och renhet. Därför sade Han (ta´âlâ):

أُوْلَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ

De är oskyldiga till vad de påstår om dem…”

´Abdur-Rahmân bin Zayd bin Aslam sade:

Dåliga kvinnor är för dåliga män och dåliga män är för dåliga kvinnor. Bra kvinnor är för bra män och bra män är för bra kvinnor.”

Det fordrar det de förstnämnda sade. Inte skulle Allâh låta ´Â’ishah vara Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) maka om hon inte var god, ty han själv var den godaste människan. Om hon hade varit dålig skulle hon varit helt olämplig för honom. Således sade Han (ta´âlâ):

أُوْلَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ

De är oskyldiga till vad de påstår om dem…”

De är alltså helt oskyldiga till vad som sägs av lögnare och fientliga.

لَهُم مَّغْفِرَةٌ

… de skall få förlåtelse för sina synder…”

Till följd av lögnerna som tillskrivs dem.

وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

… och en frikostig belöning.”

Det vill säga hos Allâh. Däri finns ett löfte om att hon ska vara Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustru i paradiset.

124:26