AIDS hindrar inte ångern

Fråga: En man har drabbats av AIDS och läkarna har sagt att han har ytterst lite kvar att leva. Vad är domen för hans ånger nu?

Svar: Han skall påskynda ångern, även om det sker i dödsögonblicket. Ångerns portar är öppna hela tiden oavsett vad. Han får skynda sig med ångern och undvika synder.

Även om de säger att han har lite kvar att leva, så ligger livslängderna i Allâhs hand. De kan ha fel så att han lever länge. I vilket fall som helst, är det obligatoriskt att påskynda en sanningsenlig ånger så att Allâh förlåter honom. Allâh (ta´âlâ) sade:

“Troende! Vänd er till Allâh i ånger, så att det skall gå er väl i händer!”1

“Men Jag ger förvisso den full förlåtelse som ångrar sig, antar tron och sedan lever ett rättskaffens liv och följer vägledningen.”2

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Allâh tar sannerligen emot Sin tjänares ånger till dess att själen går ut.”

Det vill säga till dess att han kippar efter andan och förlorar känslan.

1 24:31

2 20:82