Ahmads väg till ´Îd-bön

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/433-434)

610 – Jag och min fader gick ut för att be Fitr-bön i huvudmoskén. Han läste Takbîrât på vägen. Det kunde hända att jag hamnade bakom honom så att jag missade något av det han läste. När min fader gick ut till ´Îd-bön läste han Takbîrât på vägen. Han rapporterade att Ibn ´Umar och Abû Qatâdah läste Takbîrât när de gick ut.