Ahmads uppmaning samma dag som han dog

Budayl bin Muhammad bin Asad sade:

”Jag och Ibrâhîm bin Sa´îd al-Djawharî kom in till Ahmad bin Hanbal (radhiya Allâhu ´anh) samma dag som han dog – eller natten innan den dagen. Ahmad sade till oss: ”Håll fast vid Sunnah. Håll fast vid rapporteringarna. Håll fast vid hadîtherna. Skriv inte ned något från den och den personen”, han nämnde folk som följde åsikter istället för bevis. Ibrâhîm sade: ”Abû ´Abdillâh! al-Karâbîsî och Ibn-uth-Thaldjî har talat.” Han sade: ”Om vad?” Han sade: ”Om uttalet.” Då sade Ahmad: ”Uttalet av Qur’ânen är oskapat. Den som säger att hans uttal av Qur’ânen är skapat är en otrogen Djahmî.”

Abû Tâhir sade:

”Därefter träffade jag Ibrâhîm bin Sa´îd i Bagdad. Jag kom hem till honom först efter en riktigt stor möda. Jag sade till honom: ”Budayl bin Muhammad underrättade mig att du hade frågat Ahmad bin Hanbal om uttalet av Qur’ânen.” Ibrâhîm berättade för mig att han hade frågat Ahmad varpå han hade svarat: ”Uttalet av Qur’ânen är oskapat. Den som säger att hans uttal av Qur’ânen är skapat är otrogen.” Sedan besökte jag honom i Zurbah och ställde honom samma fråga och han gav mig samma svar.”