Ahmads intellektuella bevis för att Allâh är åtskild från skapelsen

Publicerad: 2011-01-08
Författare: Imâm Ahmad bin Hanbal
Källa: ar-Radd ´alâ al-Djahmiyyah waz-Zanâdiqah, sid. 155-156

 

Om du vill veta att en Djahmî ljuger om Allâh när han säger att Allâh är överallt, skall du fråga honom:

”Har det inte varit en tid då Allâh existerade och ingenting annat?”

Han kommer att säga:

”Jo.”

Säg till honom:

”När Han väl skapade skapelsen, skapade Han den utanför Sig eller inne i Sig?”

Här kan han endast svara på tre sätt:

1 – Om han säger att Allâh skapade skapelsen inne i Sig, hädar han då det innebär att djinner, människor och djävlar är inne i Allâh.

2 – Om han säger att Han skapade den utanför Sig och sedan gick in i den, hädar han då det innebär att Allâh har gått in i alla smutsiga och orena platser.

3 – Om han säger att Han skapade den utanför Sig utan att gå in i den, tar han tillbaka sin åsikt – och detta är Ahl-us-Sunnahs åsikt.