Ahmads inställda besök

529 – Yahyâ bin Sâlih al-Wuhâdhî. Han återberättade från vår imam Ahmad. Han sade:

”Ahmad bin Hanbal kom hit till oss, det vill säga Hims. Han skrev från unga men inte från de äldre. Det beror på att när han kom till Hims sade han till Yahyâ: ”Jag kommer till dig om du lämnar Ahl-ur-Ray’1.” Yahyâ brukade nämligen lyssna till Ahl-ur-Ray’ och anamma deras metod. Följaktligen kom inte Ahmad till honom. En dag var jag hos Yahyâ och hörde honom tala utmed Irdjâ’ varpå jag slutade gå till honom. Därför skrev jag ingenting från honom.”

Denne Yahyâ som vår imam vägrade gå till var Abû Sulaymân al-Djûzadjânî.

al-Wuhâdhî sade:

”Jag var hos Abû Sulaymân när ett brev från Ahmad bin Hanbal kom. Däri stod det:

”Jag kommer till dig om du slutar återberätta Abû Hanîfahs böcker.”

Istället lyssnade vi till ´Abdullâh bin al-Mubâraks böcker.”

1Ibn ´Uthaymîn sade:

”Man skall dock veta att det finns lärda som tenderar till förnuftet medan andra tenderar till Sharî´ah. Därför ser du hur de nämner Hanafiyyah i Fiqh-böckerna som ”Ahl-ul-Ray’”, analogins anhängare, för att det finns de som följer bevisen och de som följer analogin.” (Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (220 B))