Ahmads frivilliga böner i moskén

Abû Dja´far Muhammad bin al-Hasan bin Hârûn bin Badînâ sade:

”Jag såg Abû ´Abdillâh be två Raka´ât innan Maghrib och två Raka´ât innan Fadjr i sitt hem. Jag såg aldrig Abû ´Abdillâh be frivilliga böner i moskén frånsett på fredagen. Då såg jag honom be frivilliga böner i den centrala moskén. När solen stod i zenit slutade han be.”

Abû Dja´far Muhammad bin al-Hasan bin Hârûn bin Badînâ sade:

”Jag såg att Abû ´Abdillâh hatade att bli förföljd när han var ute och gick.”