Ahmads förvrängning av Allâhs ankomst

Publicerad: 2011-09-16
Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)
Källa: Sharh Hadîth-in-Nuzûl, sid. 56

 

När Imâm Ahmad sattes på prövning, konfronterade han dem med Allâhs ord:

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ

”Vill de kanske vänta till dess Allâh kommer till dem med änglarna med molnens tronhimmel?”1

Han sade:

”Det har sagts att det är Hans befallning som kommer.”

Så rapporterade Hanbal det. Av alla som har rapporterat om prövningen, som ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal, Sâlih bin Ahmad och al-Marwazî, har bara han rapporterat detta därav oenigheten bland Ahmads följeslagare.

Vissa sade att Hanbal sade fel och att Ahmad inte alls har sagt detta. Därtill sade de att Hanbal har flera, kända fel och att detta är ett av dem. Denna förklaring har Abû Ishâq bin Shâqlâ.

Andra sade att Ahmad visst sade det och att han sade det som en fordring mot dem. Om Han säger att Han kommer och det inte bevisar att Han är skapad och att det enligt er betyder att det är Hans befallning som kommer, skall ni även säga att det är Qur’ânens belöning som kommer och inte själva Qur’ânen2. Denna tolkning är mer påfordrad. Betydelsen här är belöningen som Qur’ân-läsaren får. Hans  belöning är hans handling och inte själva Qur’ânen. Om ni tolkar Herrens ankomst som Hans befallnings ankomst, måste ni likaså tolka Qur’ân-läsningens ankomst som dess belönings ankomst. Om han sade detta i fordrande syfte betyder det inte alls att han håller med dem. Han behöver själv inte gå efter denna fordring. Det finns många liknande hadîther som talar om hur slavarnas handlingar skall komma. Vad som menas är att Qur’ân-läsningen, som är slavens handling, skall komma. Slavarnas handlingar är skapade och deras belöning är skapad. Därför sade Ahmad och andra från Salaf att det är Qur’ânens belöning som skall komma.

En tredje grupp av Hanâbilah sade att Ahmad sade detta då och att detta är en av hans åsikter. Det finns de, som Ibn ´Aqîl och Ibn-ul-Djawzî, som låter denna tolkning utgöra deras pelare. Ibn-ul-Djawzî går så långt, att han nämner den i sin Qur’ân-tolkning utan att nämna uttalanden från Ahmad och andra från Salaf som motstrider denna tolkning.

Det råder inga tvivel om att det mångfaldigt rapporterade från Ahmad är motsatsen till denna rapportering. Han klargjorde att det inte är Herrens befallning som kommer och stiger ned. Faktum är att han fördömde dem som sade det.

1 2:210

2 Ibn Taymiyyah sade: ”När de – Mu´tazilah – skulle argumentera mot Ahmad om att Qur’ânen är skapade, nämnde de profetens ord ”[Kapitlen] al-Baqarah och Âl ´Imrân skall komma som om de vore två moln…” De sade till honom: ”Endast något skapat kommer.” Då avvisade Ahmad och andra från Ahl-us-Sunnah dem och sade att det är belöningen för läsningen av al-Baqarah och Âl ´Imrân som skall komma.” (Sharh Hadîth-in-Nuzûl, sid. 56)