Ahmads åsikt om hedningarnas barn i nästa liv

Kan en person som inte ansvarar för sina handlingar straffas i nästa liv? Härmed kommer frågan om hedningarnas barn.

Vissa av våra kollegor – Hanâbilah – och andra anser att de skall straffas liksom deras föräldrar. De säger att den som inte ansvarar för sina handlingar straffas för att han är underordnad den som ansvarar för sina handlingar.

De av våra kollegor och andra som anser att de skall inträda paradiset menar att Allâh kommer att belöna dem enskilt för sig.

Den korrekta åsikten är dock att alla kommer inte att straffas. Vissa av dem skall till paradiset medan andra skall till helvetet. Detta är vad Ahmads uttalanden pekar på. De flesta av hans uttalanden är passiva; han säger varken att de skall till paradiset eller till helvetet. Det betyder att han anser att båda alternativen är möjliga för individen.

Angående dem i helhet så är det inget som kräver några studier. Så säger al-Ash´arî och andra. Det var så Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) svarade när han sade:

”Allâh vet bättre vad de skulle ha gjort.”1

Han klargjorde att det hela beror på Allâhs kunskap om vad de hade gjort om de hade varit könsmogna.

1al-Bukhârî (1383) och Muslim (2658).