Ahmad på begravningsplatsen

1062 – Jag hörde Ahmad bli frågad om Qur’ânen ska läsas vid gravar. Han svarade:

”Nej.”

1063 – Jag såg Ahmad gå i ett begravningståg. När han kom nära begravningsplatsen tog han av sig sandalerna.

1064 – Jag såg honom sitta nära graven och inte vid graven. Inte heller kastade han tillbaka jord i graven1. När människorna gick iväg gjorde han detsamma.

1065 – Jag frågade Ahmad om kvinnor får besöka gravar. Han svarade:

”Nej.”

Jag frågade om sakfrågan är enklare för män. Han svarade:

”Ja.”

Därefter nämnde han Ibn ´Abbâs hadîth:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade kvinnor som ofta besöker gravar.”