Ahmad om tillbedjan i Rukû´ och Sudjûd som inte innehåller hyllning till Allâh

Det finns inga delade uttalanden [från Ahmad] om att det är föraktfullt att be i Rukû´ och Sudjûd om något religiöst eller världsligt som inte består av hyllning till Allâh om bönen är obligatorisk.

Beträffande den frivilliga bönen, finns det två uttalanden om handlingens dom däri.

Den första åsikten säger att det är föraktfullt. Beviset för det är hadîthen från ´Uqbah bin ´Âmir som sade:

”När Hans ord:

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

”Förklara då då din väldige Herres namn vara fritt från brister!”1

hade uppenbarats sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Säg det i er Rukû´.”

När Hans ord:

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

”Förklara din Herres, den Högstes, namn vara fritt från brister!”2

hade uppenbarats sade han:

”Säg det i er Sudjûd.”3

Detta betyder till synes att man inte säger något annat i Rukû´ och Sudjûd.

Den andra åsikten säger att det inte är föraktfullt. Beviset för det är att Ibn ´Abbâs berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När det kommer till Rukû´, skall ni högakta Herren däri. När det kommer till Sudjûd, skall ni be mycket. Det kan besvaras snabbt.”4

156:74

287:1

3Abû Dâwûd (1/230).

4Muslim (1/348).