Ahmad om frivillig bön efter ´Asr

Ismâ´îl bin Sa´îd ash-Shâlandjî berättade att han frågade Ahmad:

Vad tycker du om personen som ber frivillig bön efter ´Asr medan solen ligger högt och är ljus?” Han svarade: ”Jag gör inte det, men inte heller fördömer jag personen som gör det.”