Ahmad och Râfidhah

776 – Ahmad bin Hamdûyah al-Hamadhânî underrättade oss: Muhammad bin Abî ´Abdillâh berättade för oss: Ahmad bin Abî ´Abdah berättade för oss:

Det sades till Abû ´Abdillâh att en man prioriterar ´Alî framför Abû Bakr och ´Umar. Han fördömde det, såg allvarligt på saken och sade: ”Jag befarar att han är Râfidhî.”

777 – ´Abdullâh bin Ahmad underrättade oss:

Jag sade till min fader: ”Vilka är Râfidhah?” Han svarade: ”Det är en person som förtalar och skymfar Abû Bakr och ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ).”

778 – Muhammad bin Yahyâ al-Kahhâl underrättade mig att Abû ´Abdillâh sade:

En Râfidhî är han som förtalar.”

779 – Abû Bakr al-Marrûdhî underrättade oss:

Jag frågade Abû ´Abdillâh om personen som förtalar Abû Bakr, ´Umar och ´Â’ishah. Han sade: ”Jag ser inte honom infinna sig i islam.” Jag hörde Abû ´Abdillâh säga också: ”Mâlik sade: ”Den som förtalar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare har ingen andel i islam.”

780 – ´Abdul-Malik bin ´Abdil-Hamîd underrättade mig:

Jag hörde Abû ´Abdillâh säga: ”Jag befarar att den som förtalar är otrogen, liksom Râfidhah. Jag befarar att den som förtalar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare har gått ut ur religionen.”

781 – Zakariyyâ bin Yahyâ berättade för oss: Abû Tâlib berättade för oss att han sade till Abû ´Abdillâh:

En man förtalade ´Uthmân. Jag fick reda på att en man talade om honom.” Han sade: ”Det är kätteri.”

782 – Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal underrättade oss:

Jag frågade min fader om personen som förtalar en enda person från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. Han svarade: ”Jag ser inte honom infinna sig i islam.”

783 – Yûsuf bin Mûsâ underrättade mig att Abû ´Abdillâh blev frågad och ´Alî bin ´Abdis-Samad underrättade mig att han sade:

Jag frågade Ahmad bin Hanbal om vår granne som är Râfidhî och som hälsar till mig – skall jag hälsa tillbaka? Han sade: ”Nej.”

784 – Ismâ´îl bin Ishâq ath-Thaqafî an-Naysâbûrî underrättade oss:

Abû ´Abdillâh blev frågad om en man skall hälsa till sin granne som är Râfidhî. Han svarade: ”Nej. Och om han hälsar till honom så skall han inte hälsa tillbaka.”

785 – Yûsuf bin ´Abdillâh skrev till mig: al-Hasan bin ´Alî bin al-Hasan berättade för oss att han frågade Abû ´Abdillâh om man skall hälsa till en innovatör. Han svarade:

Om han är Djahmî, Qadarî eller Râfidhî och samtidigt en kallare, så skall han varken be begravningsbönen för honom eller hälsa till honom.”

786 – Muhammad bin al-Husayn underrättade mig att al-Fadhl bin Ziyâd berättade för dem att Abû ´Abdillâh sade:

Tala inte med Râfidhah.”