Ahmad och profetens hårstrån

al-Khallâl sade: ´Ismah bin ´Isâm underrättade mig: Hanbal berättade för oss:

”Då Abû ´Abdillâh satt fängslad gav en av al-Fadhl bin ar-Rabî´s söner tre hårstrån till honom och sade: ”Detta tillhör profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hår.” På sin dödsbädd testamenterade Abû ´Abdillâh att varje hårstrå placeras på hans vardera öga samt tunga efter hans död, vilket uppfylldes.”