Ahmad och koppning under fastan

Abû Zur´ah ad-Dimashqî sade:

”Jag sade till Abû ´Abdillâh: ”Anammar du hadîthen:

”Både den som utövar koppning och den som koppningen utövas på har brutit fastan.”1?

Han svarade: ”Jag anammar den.” Jag sade: ”Är den autentisk enligt dig?” Han sade: ”Ja. Det är även hadîthen från Shaddâd bin Aws.” Jag sade: ”Befaller du personen som behandlas med koppning under dagtid i Ramadhân att fasta igen den dagen?” Han svarade: ”Ja. Han skall ta igen den dagen. Det är ett måste. Varför skulle han inte gör det? Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade ju:

”Både den som utövar koppning och den som koppningen utövas på har brutit fastan.”

1Abû Dâwûd (2367), at-Tirmidhî (774), Ibn Mâdjah (1679) och Ahmad (15866). Autentisk enligt al-Albânî i ”Irwâ’-ul-Ghalîl” (931).