Ahmad och Ibn Râhûyah om Allâhs nedstigning

Publicerad: 2010-02-20
Författare: Imâm Ishâq bin Mansûr al-Kawsadj (d. 251)
Källa: Masâ’il-ul-Imâm Ahmad bin Hanbal wa Ishâq bin Râhûyah (2/535)

 

Jag frågade Ahmad (d. 241 – radhiya Allâhu ´anh) om [hadîtherna]:

“Vår Herre stiger ned varje natt till den nedersta himlen när en tredjedel återstår.”

“De kommer att få se sin Herre (´azza wa djall).”

“Förbanna inte ansiktet, för sannerligen skapade Allâh (´azza wa djall) Âdam i Sin skepnad.”

“Elden klagade inför sin Herre (´azza wa djall) till dess att Allâh lade Sin fot ovanför den.”

“Mûsâ (´alayhis-salâm) slog Dödsängeln (´alayhis-salâm).”

Imâm Ahmad sade:

“Allt det är autentisk.”

Ishâq [d. 238 – bin Râhûyah] sade:

“Allt det är autentisk och det förnekas endast av en innovatör eller av en person med en svag åsikt.”