Ahmad bin Hanbal om Khawâridj

Abû ´Abdillâh Ahmad bin Hanbal sade:

”Sälj inte mat och kläder till Khawâridj och köp ingenting från dem. Khawâridj är utbrytare och ett ont folk.”

”Tala inte med dem och be inte för dem.”

Khawâridj är ett ont folk. Jag känner inte till att det finns någon på jorden som är värre än dem.”