Ahmad bin Hanbal och profetens hårstrå och kärl

´Abdullâh bin Ahmad sade:

Jag såg min fader kyssa ett av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hårstrån. Jag har för mig att han också lade det på sitt öga och att han doppade det i vatten och sedan drack det i helande syfte.”

Han sade också:

Jag såg också hur han tvättade profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kärl i vatten för att sedermera dricka ur det. Jag såg honom också dricka Zamzam ur det i helande syfte och stryka sina händer och sitt ansikte med det.”