Ahmad al-Ghumârî är en vilsen Sûfî

Därtill finns rapporteringar från stora följeslagare. Den förste är Abû Bakr as-Siddîq och den yngste av dem är ´Abdullâh bin ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anhum). Alla sade att den som hinner med Rukû´ har hunnit med den Rak´ah1. Därmed är autentiska rapporteringar från Salaf överensstämmande med denna autentiska hadîth2. På så sätt fastställs att majoritetens åsikt är den mest övervägande.

Än i dag finns det människor som är insatta i Hadîth-läran som anser att personen som hinner med Rukû´ inte har hunnit med den Rak´ah. Jag kommer ihåg att en Ghumârî – även om han tillhör Ahl-ul-Ahwâ’ och Sûfiyyah som har sina orden med vilka de har avvikit från Sunnah – har skrivit en avhandling vari han understryker att den som hinner med Rukû´ inte har hunnit med den Rak´ah. Han delar samma åsikt som vissa Ahl-ul-Hadîth i Indien