Ahl-us-Sunnahs vassa svärd

Jag vet inte om det finns något mer viktigt att tillägga kring rådet till våra bröder (i Jemen) som i själva verket är ett råd till alla Ahl-us-Sunnah. Jo, det finns en till viktig sak; Ahl-us-Sunnahs vassa svärd, nämligen att de inte närvarar vid innovatörernas föreläsningar.

Det knäcker deras ryggar. Det råder jag alla mina bröder för Allâhs sak. Det rådde jag vissa bröder i Emiraten och de tillämpade rådet, det vill säga att inte närvara vid innovatörernas föreläsningar, sittningar och studiecirklar. De är falskhetens cirklar och svindleriets föreläsningar.