Ahl-us-Sunnahs två indelningar

Fråga: Vad säger ni om att Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah är indelade i två grupper; den första är Ibn Taymiyyahs och Ibn-ul-Qayyims skola…

Svar: Det är ingen skola. Det är sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Det handlar om Sunnah, sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Boken som vi går igenom heter ”Sharh-us-Sunnah”. Vems Sunnah? Sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Ibn Taymiyyah, Ibn-ul-Qayyim, Imâm Mâlik, ash-Shâfi´î, Ahmad och resten av imamerna är endast förmedlare som förklarar denna Sunnah. Det sägs inte att de är skolor.

Fråga: I resten av frågan sägs det att den andra gruppen från Ahl-us-Sunnah är Ashâ´irah och Mâturîdiyyah.

Svar: Den som avviker från Ahl-us-Sunnah tillhör inte dem. Ashâ´irah grundar sin troslära på logik och skolastik. De grundar sin troslära på logik. Hur skall de då vara från Ahl-us-Sunnah? Deras källor skiljer sig från Ahl-us-Sunnahs källor.