Ahl-us-Sunnahs stora syndare

publicerad
31.07.2012

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: https://alfawzan.ws/sites/default/files/Mowalat–1426-3-15_0.mp3

Datum: 1426-03-15/2005-04-24

Översättning: Darulhadith.com

Fråga: Lämnar en stor syndare Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs ram?

Svar: Har han inte varit med på lektionerna? Detta har vi förklarat i flera år. Vi har sagt att muslimen är från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah även om han skulle vara en stor syndare. Han är från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah så länge han inte hädar. Han är dock en trotsig syndare med en reducerad tro. Han utesluts dock inte från islam eller tron. Han är alltså från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah.