Ahl-us-Sunnahs kärlek till profetens hus

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 219-221

Författaren (rahimahullâh) sade:

Râfidhah kännetecknas av att kalla Ahl-us-Sunnah för ”Nâsibah”.”

Râfidhah överdriver med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus. I början var de Shî´ah som bara föredrog ´Alî framför alla andra följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum). Med tiden eskalerade deras villfarelse och avvikelse varefter de började betro att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus har vetskap om det dolda, förfogar över universumet och att inget i världen sker utan deras förfogande och vilja. Med andra ord gjorde de profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus till gudar. Därtill förtalade och anklagade de följeslagarna för otro. De förtalade Troendes moder ´Â’ishah och sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) övriga hustrur (radhiya Allâhu ´anhunn).

De kallar Ahl-us-Sunnah för ”Nâsibah” eftersom deras första antagonister hade en överdriven inställning till Banû Umayyah varför de kallade dem för ”Nâsibah”, ty de menade på att dessa hatade profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus. Efter att denna sekt hade försvunnit, fortsatte Râfidhah att kalla Ahl-us-Sunnah för ”Nâsibah”. Enligt Râfidhah är både Nâsibah och Ahl-us-Sunnah vantrogna.

Ahl-us-Sunnah älskar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus och de älskar Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. Därtill förhåller de sig till alla utifrån deras status. De förhåller sig till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus efter dess status. De överdriver inte med dem liksom de inte överdriver med profeterna i allmänhet och sändebudet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i synnerhet. De utgår från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Överdriv inte med mig liksom nasaréerna har överdrivit med Maryams son. Jag är endast en slav. Säg därför: ”Allâhs slav och sändebud”.”1

De överdriver inte med någon. De anser att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är den bästa skapelsen utan att upphöja honom över den status som Allâh har gett honom. De åkallar inte honom om hjälp, de tror inte att han känner det dolda, de anser inte att han förfogar över universumet. De besitter inga av dessa dogmer som ägs av vilsna människor bland Râfidhah och Sûfiyyah som tror detsamma om helgon. Sådär tror de vilsna. Allâh har renvått Ahl-us-Sunnah från öknamnet ”Nâsibah” som Râfidhah har gett dem, ty Ahl-us-Sunnah älskar och respekterar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus och förhåller sig till dem som sig bör.

1al-Bukhârî (3445).