Ahl-us-Sunnahs förhållande till profetens följeslagare

Vi älskar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare.

Vi älskar ingen av dem överdrivet och vi tar inte avstånd från någon av dem.

Vi hatar dem som hatar dem och nämner dem på ett ofint sätt. Å andra sidan nämner vi dem endast på ett fint sätt.

Kärlek till dem tyder på religion, tro och godhet.

Hat mot dem tyder på otro, hyckleri och överskridning.

Vi bekräftar att den förste kalifen efter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh) som har företräde framför resten av samfundet, därefter ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh), därefter ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh) och därefter ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh). De är de renläriga kaliferna och de vägledda ledarna.

Vi bekräftar paradiset åt de tio som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) namngav och bekräftade paradiset åt. Det han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade är sant. De är Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân, ´Alî, Talhah, az-Zubayr, Sa´d, Sa´îd, ´Abdur-Rahmân bin ´Awf och Abû ´Ubaydah bin al-Djarrah som är samfundets trovärdige – må Allâh vara nöjd med dem allesammans.

Den som talar väl om Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, hans från allt ont renade hustrur och hans från allt orent renade avkommor är fri från hyckleri.