Ahl-us-Sunnahs förhållande till den vilsne innovatören

Vi kommer härmed att förklara Sunnah, beskriva den och förklara dess innehåll och det som får slaven som håller fast vid den och dyrkar Allâh därefter att kallas efter den och förtjänar att inträda Ahl-us-Sunnah.

Och den som motsäger det eller något av det som jag har förklarat, och som muslimerna och det resterande samfundet har enats om alltsedan Allâh skickade Sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fram till idag, inträder de vilsna Ahl-ul-Bid´a som vi utpekar, nämner och varnar för.