Ahl-us-Sunnahs fokus

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 109

Det är nödvändigt att fokusera sig på nyttig kunskap till följd av den dogm som den består av samt studier i al-Bukhârîs och Muslims respektive ”as-Sahîh och andra Hadîth-böcker. Dessa skådespel som orsakat ungdomarnas nederlag ska förkastas, ty de är minst sagt lögnaktiga. Måhända är man med al-Ikhwân al-Muslimûn eller Djamâ´at-ut-Tablîgh i fyrtio års tid för att sedermera dö utmed en innovativ dogm eller en hednisk dogm. Det är alltså viktigt att lägga vikt vid dogmen. Ahl-us-Sunnah inte bara bryr sig om dogmen utan också inleder sitt kall med dogmen. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade iväg Mu´âdh (radhiya Allâhu ´anh) till Jemen sade han:

Du kommer att komma till ett folk från Bokens anhängare. Låt det första som du kallar dem till vara att det inte finns någon sann gud utom Allâh (och i en annan formulering att de endast dyrkar Allâh).”1

Om du frågar en högt uppsatt man bland dessa människor som saknar kunskap om sann dogm varför han vidrör gravar, svarar han: ”Vad är problemet? Just nu måste vi prioritera att ena muslimerna.”

1al-Bukhârî (1395) och Muslim (19).