Ahl-us-Sunnahs farligaste fiender

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 221-222

Idag finns det folk därute som bekrigar Ahl-us-Sunnah och beskyller dem för extremism. Till följd av det inkluderas de till dessa omnämnda vilsna sekter. De anklagar Ahl-us-Sunnah för extremism därför att Ahl-us-Sunnah behandlar och bemöter Ahl-ul-Bid´a som Salaf gjorde. Dessa människor vill inte det. De vill inte att du ska varna för al-Ikhwân al-Muslimûn, Djamâ´at-ut-Tablîgh och andra sekter. De säger att de har en vid och rymlig metodik där hela samfundet rymmer inom Ahl-us-Sunnahs ramar. Enligt dem är även Djamâ´at-ut-Tablîgh och al-Ikhwân al-Muslimûn Ahl-us-Sunnah. al-Ikhwân al-Muslimûn huserar vilsna sekter som Râfidhah och Sûfiyyah. Alla Ahl-ul-Bid´a finns hos al-Ikhwân al-Muslimûn – till och med nasaréer finns i al-Ikhwân al-Muslimûns organisation. Om du säger att de är Ahl-ul-Bid´a, anklagar de dig för extremism. Om du säger att Djamâ´at-ut-Tablîgh, vilkas trohetsed lovas fyra sufistiska sekter som betror panenteism och panteism och avguderi och innovationer och villfarelser, är innovatörer, säger de att du är extrem. Dessa människor hör till Ahl-us-Sunnahs farligaste fiender. Akta er därför för dem och deras fällor.