Ahl-us-Sunnahs enighet och oenighet

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Sharh-us-Sunnah (1/78)

Ahl-us-Sunnah är enade om att den troende inte utesluts ur tron till följd av någon stor synd så länge han inte förlovar den. Och om han gör en stor synd och dör innan han ångrar sig för den, förblir han inte i helvetet, vilket nämns i hadîthen. Det är upp till Allâh huruvida Han vill förlåta eller straffa honom efter hans synder.

Vad beträffar avsiktlig utelämning av obligatorisk bön, har de delade åsikter i sakfrågan. Vissa beskyller personen för otro medan andra inte gör det.