Ahl-us-Sunnahs bekräftelse

Detta är en benämning av Ahl-ul-Hadîths och Ahl-us-Sunnahs dogm. Till det som Ahl-ul-Hadîth was-Sunnah tror på hör att bekräfta Allâh, Hans änglar, Hans sändebud, allt som har sagts av Allâh och allt som pålitliga återberättare har återberättat från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). De avfärdar ingenting av det.

De bekräftar att Allâh (subhânah) är en enda Gud som alla är i behov av och som inte är i behov av någon. Det finns ingen sann gud utom Han. Han har varken hustru eller barn.

De bekräftar att Muhammad är Hans slav och sändebud, att paradiset är sant, att Elden är sann, att Domedagen kommer tvivelsutan att äga rum och att Allâh skall få de begravda att återuppstå.

De bekräftar att Allâh (subhânah) är ovanför Sin tron, liksom Han sade:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

Och att Han har två händer som inte skall föreställas, liksom Han sade:

مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

”Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina händer?”2

samt:

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ

”Nej, Hans händer är tvärtom utsträckta.”3

Och att Han har två ögon som inte skall föreställas, liksom Han sade:

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا

”Och det rörde sig fram [över havet] under Våra ögon.”4

Och att Han har ett ansikte, liksom Han sade:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Allt på jorden skall förgå; men din Herres ansikte förblir i evighet i Sitt majestät och Sin härlighet.”5

120:5

238:75

35:64

454:14

555:26-27