Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lära är urgammal

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lära är en urgammal och känd lära. Den fanns innan Abû Hanîfah, Mâlik, ash-Shâfi´î och Ahmad blev till. Den är följeslagarnas lära och de tog den från sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Den som avviker från den är en innovatör enligt Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. De är enade om att följeslagarnas samstämmighet utgör ett bevis och oeniga om alla andras samstämmighet.

Även om Ahmad bin Hanbal är känd för att vara Sunnahs imam och för att ha haft tålamod under prövningen, beror det inte på att han var ensam om en viss åsikt eller att han innoverade en ny åsikt. Men han hade kunskap om den Sunnah som fanns och var känd innan honom. Han kallade till den och härdade med dem som prövade honom för att lämna den. Imamerna innan honom dog innan prövningen.