Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah är enade om att lyda makthavaren

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah är enade om att det är obligatoriskt att lyssna och lyda den muslimske makthavaren inom det som inte innebär olydnad mot Allâh. Det är en av deras principer som de skiljer sig med från Ahl-ul-Bid´a wal-Ahwâ’.

Det är sällan att du läser i en av Ahl-us-Sunnahs trosrelaterade böcker utan att de nämner att det är obligatoriskt att lyssna och lyda makthavaren om de så skulle vara orättvisa och syndiga.

al-Hasan al-Basrî (rahimahullâh) sade om makthavarna:

”De har syndernas förödmjukelse i sina hjärtan. Trots det ålägger Sanningen oss att lyda dem och den förbjuder oss att göra uppror mot dem. Sanningen befaller oss att ångra oss och be för att undkomma deras ondska. Den Han vill väl får Han honom att hålla sig till det och handla utmed det utan att motstrida det.”1

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs enighet om att det är obligatoriskt att lyssna och lyda makthavaren är baserad på Qur’ânen och Sunnah.

1 Âdâb al-Hasan al-Basrî, sid. 121, av Ibn-ul-Djawzî.