Ahl-us-Sunnah undviker Ahl-ul-Bid´ah

as-Sâbunî (rahimahullâh) sade:

”De (Ahl-us-Sunnah) håller sig borta från Ahl-ul-Bid´a wadh-Dhalâlât.”

Ahl-ul-Bid´a delas upp i två typer:

1 – En typ kallar till ondska. Dessa människor skall man varken ta Hadîth eller kunskap ifrån. Det är obligatoriskt att varna för dem för att skydda samfundet mot deras ondska. Ty de kallar till helvetet. Den som besvarar dem kastar de i däri.

2 – En typ är deras lekmän. De skall inte bojkottas. De skall kallas till Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) religion med vishet och fina tillrättavisningar. De är alltså inga kallare. De är lekmän. De skadar bara sig själva. Försök vägleda honom till Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) religion. Kalla på honom med visdom och fin tillrättavisning. Skulle ditt umgänge med honom skada dig på något sätt skall du undvika honom.