Ahl-us-Sunnah under ´Âshûrâ’

Inga hadîther om kohlbeläggning, försköning, utvidgat leverne, bön eller andra fina handlingar på ´Âshûrâ’-dagen är autentiska. Inte en enda hadîth från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är autentisk eller bekräftad om det frånsett fastan av den dagen. Allting annat är falskt. Exempel på sådana hadîther är:

”Den som utvidgar sitt och sin familjs leverne på ´Âshûrâ’-dagen, kommer att få ett utvidgat leverne av Allâh resten av året.”1

Imâm Ahmad sade:

”Den hadîthen är inte autentisk.”

Hadîthen om kohlbeläggning, oljning och parfymering är påhittad av lögnare.

I motsats till dem har en annan grupp utsett dagen till en dag av smärta och sorg. Båda grupperna är innovatörer, uteslutna ur Sunnah.

Beträffande Ahl-us-Sunnah, så bemöter de dagen med fasta, liksom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har befallt, och undviker innovationerna som Satan har befallt.