Ahl-us-Sunnah tror på Allâhs resning över tronen

Publicerad: 2010-01-27
Författare: Imâm Muhammad bin ´Abdillâh al-Andalusî – känd som Ibn Abî Zamanîn (d. 399)
Källa: Usûl-us-Sunnah, sid. 88

Till Ahl-us-Sunnahs troslära hör att Allâh (´azza wa djall) skapade tronen. Av allt som Han har skapat utmärkte Han sin höghet och resning över just den. Därefter reste Han sig över den så som Han ville. Detta underrättade Han om Sig själv när Han sade:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

“Det är Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar. Därefter reste Han Sig över tronen.”2

Fri från brister är Han som är långt borta så att Han inte syns och ändå nära med Sin kunskap och förmåga så att Han hör den hemliga överläggningen.

120:5

257:4