Ahl-us-Sunnah tror på Allâhs höghet, resning och nedstigning

Ingen får säga att Allâh är överallt. Den som säger det hädar Allâh. Det är panenteism, vilket är en av de största formerna av otro.

Är Ahl-us-Sunnah oeniga om att bekräfta Allâhs plats? Nej. Ahl-us-Sunnah säger att Allâh är frånskild från Sin skapelse, upprest över Sin skapelse och att Hans kunskap är överallt. Hans kunskap är överallt medan Hans essens är ovanför tronen.

De tror även på att Allâh stiger ned till den nedersta himlen när den sista tredjedelen av natten infaller. Det är en nedstigning som tillkommer Hans (subhânahu wa ta´âlâ) majestät. Den som påstår att Allâh inte stiger ned och säger att Han inte får beskrivas på det viset har liknat Honom vid ett livlöst och rörelsehindrat ting. Denne har betraktat Honom i form av det som varken hör, ser eller rör på sig. De som säger så har lurats in i det av skolastikerna som har satt ut den fällan för muslimerna. De första satte ut fällan och de senare ledde dem rakt in i den.

Vi bekräftar åt Allâh det som Han har bekräftat åt Sig själv. Allâh säger på sju olika platser i Qur’ânen att Han har skapat himlarna och jorden på sex dagar och sedan rest Sig över tronen.