Ahl-us-Sunnah slåss med bevis, Ahl-ul-Bid´a med lögner

Alltsedan följeslagarnas epok har Sunnahs fiender från Ahl-ul-Bid´a bekämpat följeslagarna. Mot deras epoks slut dök Ibn Saba’ upp och fann sina offer i Khawâridj och Râfidhah. De började sprida sina läror. Kriget mellan dem och Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare bröt ut. Ibland utförs det med kunskap och bevis. Ibland med svärd och styrka. Så har krigen mellan dem pågått. De kan dock inte bekämpa Ahl-us-Sunnah utan lögner, påhitt och falska anklagelser. as-Sâbûnî sade:

”Allâh har försakat innovatörerna. De säger olika saker om dem som framför rapporteringarna och återberättar hadîtherna.”

Det pekar på att Ahl-ul-Bid´a kokar av ilska när rapporteringar framförs, hadîtherna återberättas och Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans Sunnah följs. Till följd därav bekämpar de Ahl-us-Sunnah. Ty när de avviker från Qur’ânen och Sunnah avvisar Ahl-us-Sunnah dem. Ahl-us-Sunnah tiger inte om dem. De klargör deras falskhet varefter de drabbas av arrogans, högmod och stolthet. De underkastar sig nämligen inte sanningen. På grund av hatet mot dem som avvisar dem börjar de bekämpa dem.